Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Hvorfor godsvogne?

Hvordan bliver man bidt af interessen for lige akkurat godsvogne?

- Efterhånden som jernbanerne bliver mere og mere ensartede, med mange ens motorvognssæt (eksempelvis DSB's IC3) og store serier af ens personvogne (B og Bn-vogns familierne) er netop godsvognene et af de sidste steder hvor man stadig kan se mangfoldigheden i jernbanernes verden, som den tidligere fandtes i stor stil.

Godsvogne bygges endnu i mange mindre serier, specialiseret til netop et, eller i hvert fald kun få, formål. Åbne højsidede vogne til skrot, lukkede skydevæggevogne til papirtransport eller postforsendelser, fladvogne med sidestøtter til trækævler, for ikke at tale om tankvogne til alskens olie- og kemikalietransporter. Dette kun for at nævne nogle få eksempler. På disse sider vil med tiden blive præsenteret en masse forskellige vogne, ligesom litrerings- og nummererings-systemet fra UIC (den Internationale Jernbaneunion) vil blive forklaret.

Et andet fascinerende element er, at det ofte er muligt at afsløre en godsvogns historie ved at aflæse fabriksplader og omlitreringer. På tyske godsvogne er der endog små messingskilte til angivelse af hvilke numre en vogn tidligere har haft. Herved opdager man, at der stadig kører vogne rundt i daglig drift helt tilbage fra 1950'erne!
Ikke mange andre steder finder man stadig så gamle ting i vores hverdag, hverken fly, busser, biler eller lastvogne er så gamle og fortsat i brug. Eneste undtagelse skulle være de gode, gamle veltjente MY-lokomotiver, hvoraf der stadig er enkelte tilbage i drift som tjenestelokomotiver ved DSB og ved privatbanerne.

- En ting er, at gå rundt i sol og sommer ( - eller i sne og frost), for at se på, tage notater af og fotografere de store baners godsvogne. Et andet aspekt er, at gengive godsvogne og godstrafik i model. Det vil også blive behandlet på siderne.

Er du også bidt af godsvogne kan du bidrage til siderne med dine egne fotos og observationer. Det kræver blot, at du registrerer dig som bruger. Herefter kan du indtaste observationer og uploade billeder, til glæde for andre godsvognsentusiaster.
Opdateret 10. februar 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!